CANDO CONXELAMOS UN INSTANTE NUNHA FOTO,
ENRIQUECEMOS A MEMORIA DO PASADO