APRENDER A OIR É NATURAL,
PERO APRENDER A ESCOITAR É VITAL